1 EXTENZÍVNÍ STŘECHA SDE

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 8 – 15 cm
HMOTNOST SYSTÉMU NAPUŠTĚNÉHO VODOU: 150 – 220 kg/m2
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Klasické řešení pro plochou extenzivní střechu se sklonem do 5 stupňů, obsahující optimální složení vrstev a účinné drenážní vlastností. Určeno pro použití mnoha odrůd rostlin ve formě rozchodníkových rohoží (sedum), výhonku nebo sazenic. Řešení nevyžaduje nákladnou péči. Efektivní řešení v kombinaci se zahradní terasou.

2 LEHKÁ EXTENZÍVNÍ STŘECHA VRM

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 9 cm
HMOTNOST SYSTÉMU NAPUŠTĚNÉHO VODOU: 68 kg/m2
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Lehké řešení pro plochou extenzivní střechu se sklonem do 5 stupňů, obsahující optimální složení vrstev a účinný drenáž zajištěný pomocí rohože VRM. Určeno pro použití mnoha odrůd rostlin dodaných ve formě srolovaných rozchodníkových rohoží (sedum) nebo sazenic. Řešení nevyžaduje nákladnou péči. Efektivní řešení v kombinaci se zahradní terasou.

3 EKONOMICKÁ EXTENZIVNÍ STŘECHA REC

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 7 cm
HMOTNOST SYSTÉMU NAPUŠTĚNÉHO VODOU: 52 kg/m2
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Lehké a ekonomické řešení pro plochou extenzivní střechu se sklonem do 5 stupňů, pro velmi nízká konstrukční zatížení na bází retenčně-separačních rohoží REC. Určeno pro použití mnoha odrůd rostlin dodaných ve formě srolovaných rozchodníkových rohoží (sedum). Řešení nevyžaduje nákladnou péči.

4 ZELENÁ STŘECHA EXTENZÍVNÍ: THERM XPS/TER 4

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 8 – 50 cm
HMOTNOST SYSTÉMU NAPUŠTĚNÉHO VODOU: 150 – 250 kg/m2
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Komplexní řešení pro ploché extenzivní střechy se sklonem do 5 stupňů v kombinaci s tepelně izolační vrstvou. Systém vrstev umožňuje efektivní odvodnění ve všech zónách. Určeno pro použití mnoha odrůd rostlin ve formě sazenic nebo výhonků a také ve formě rozchodníkových rohoží (sedum). Řešení nevyžaduje nákladnou péči.

5 ŠIKMÁ EXTENZÍVNÍ STŘECHA SPE DUO

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 11 – 15 cm
HMOTNOST SYSTÉMU NAPUŠTĚNÉHO VODOU: 80 – 150 kg/m2
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Efektivní řešení pro šikmou extenzívní zelenou střechu se sklonem do 30 stupňů, včetně stabilizačního systému a ochrany proti sesuvu vrstev. Výběr jednotlivých výrobků závisí na konstrukčních podmínkách objektu. Nízké náklady na údržbu.

6 ŠIKMÁ EXTENZÍVNÍ STŘECHA SPE REC

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 10 – 15 cm
HMOTNOST SYSTÉMU NAPUŠTĚNÉHO VODOU: 70 – 150 kg/m2
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Ekonomický výhodné a lehké řešení pro šikmou extenzívní zelenou střechu se sklonem do 30 stupňů, včetně stabilizačního systému a ochrany proti sesuvu vrstev. Výběr jednotlivých výrobků závisí na konstrukčních podmínkách objektu. Nízké náklady na údržbu.

7 INTENZÍVNÍ STŘECHA SDI

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 18 – 35 cm
HMOTNOST SYSTÉMU NAPUŠTĚNÉHO VODOU: 245 – 500 kg/m2
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Vícevrstvé řešení pro intenzivní plochou střechu se sklonem do 5 stupňů, obsahující zesílené a účinné odvodnění (drenáž). Určené pro použití mnoha druhů vegetace jako trávy, keře nebo byliny, které mohou být dodatečně podporovány zavlažovacím systémem. Efektivní řešení v kombinaci se zahradní terasou. Velká příležitosti utváření „zeleného prostoru“.

8 ODVODŇOVACÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ, PŘÍJEZDOVÝCH SILNIC A POŽÁRNÍCH CEST.

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 2 – 50 cm
TŘÍDA ZATÍŽENÍ:  do 700 kN
SKLON POVRCHU : do 5 st
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Povrchy komunikací pro chodce a automobilová vozidla. Rychlá a účinná drenáž, vysoká odolnost proti zátěži, dodatečná hydroizolační ochrana. Používá se systémové řešení Greenfond DRAIN.
Chodníky, silnice a terasy dlážděné dlaždicemi nebo dlažebními kostkami jsou vystavené rychle se měnícím povětrnostním podmínkám, zejména vlivu srážek a teplotních změn.
U silničních konstrukčních vrstev je klíčové rychlé odvedení vody se zamezením její případné kumulace. Pro tyto případy doporučujeme použití drenážních rohoží řady Greenfond Drain, volených dle navrhovaného zatížení.

9 ODVODŇOVACÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM KOMUNIKACÍ A POŽÁRNÍCH CEST DRAIN THERM

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 10 – 50 cm
TŘÍDA ZATÍŽENÍ:  do 350 kN
SKLON POVRCHU : do 5 st
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Povrchy komunikací pro chodce a automobilová vozidla. Rychlá a účinná drenáž, optimální odolnost proti zátěži, dodatečná hydroizolační ochrana. Využívá se systémové řešení Greenfond DRAIN s tepelně izolační vrstvou.
Chodníky, silnice a terasy dlážděné dlaždicemi nebo dlažebními kostkami jsou vystavené rychle se měnícím povětrnostním podmínkám, zejména vlivu srážek a teplotních změn.
U silničních konstrukčních vrstev je klíčové rychlé odvedení vody se zamezením její případné kumulace. Pro tyto případy doporučujeme použití drenážních rohoží řady Greenfond Drain, volených dle navrhovaného zatížení.

10 ODVODŇOVACÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM KOMUNIKACÍ A POŽÁRNÍCH CEST DRAIN XPS/TER 4

TLOUŠŤKA SOUVRSTVÍ: 11 – 50 cm
TŘÍDA ZATÍŽENÍ:  do 500 kN
SKLON POVRCHU : do 5 st
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Povrchy komunikací pro chodce a automobilová vozidla. Rychlá a účinná drenáž, vysoká odolnost proti zátěži, dodatečná hydroizolační ochrana. Aplikované systémové řešení Greenfond DRAIN a Greenfond TER v kombinaci s odolnou deskou z extrudovaného polystyrenu XPS.
Chodníky, silnice a terasy dlážděné dlaždicemi nebo dlažebními kostkami jsou vystavené rychle se měnícím povětrnostním podmínkám, zejména vlivu srážek a teplotních změn.
U silničních konstrukčních vrstev je klíčové rychlé odvedení vody se zamezením její případné kumulace. Pro tyto případy doporučujeme použití drenážních rohoží řady Greenfond Drain a TER4, volených dle navrhovaného zatížení.

11 DRENÁŽNÍ SYSTÉM PARKOVACÍCH MÍST GREENFOND KT40

Tloušťka souvrství: 8 – 30 cm
TŘÍDA ZATÍŽENÍ:  do 300 kN
SKLON POVRCHU : do 5 st
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Trawiaste nawierzchnie parkingowe wykonane na płycie stropowej obiektów: garaże podziemne, centra handlowe czy biurowce. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia.

12 DRENÁŽNÍ SYSTÉM PARKOVACÍCH MÍST GREENFOND KT40/ XPS-TER 4

Tloušťka souvrství: 13 – 50 cm
TŘÍDA ZATÍŽENÍ:  do 300 kN
SKLON POVRCHU : do 5 st
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ:
Travnaté parkovací plochy zhotovené na stropní desce objektů: podzemní garáže, nákupní centra nebo kancelářské budovy. Rychlá a účinná drenáž, vysoká odolnost proti zátěži. Aplikované systémové řešení na základě Greenfond KT, Greenfond 40 GARDEN a Greenfond TER 4 v kombinaci s odolnou tepelněizolační deskou z extrudovaného polystyrenu XPS.