1

Revizní skříňka GREENFOND SK na zelené střeše GREENFOND s využitím kumulativního a drenážního modulu GREENFOND 20 GARDEN PREMIUM.

2

Propojení zelené střechy s konstrukční stěnou pomocí kumulativního a drenážního modulu.

3

Propojení zelené střechy s konstrukční stěnou pomocí kumulativního a drenážního modulu.

4

Spojení atiky s komunikaci v sytému zelené střechy za použití trávníkové mřížky (roštu).

5

Zelená střecha se sklonem do 5°.

6

Revizní skříňka GREENFOND SK v místě spojení zelení střechy GREENFOND s atikou.