1

Skrzynka kontrolna GREENFOND SK na dachu zielonym GREENFOND z wykorzystaniem modułu kumulacyjno-drenażowego GREENFOND 20 Garden Premium

2

Połączenie dachu zielonego ze ścianą konstrukcyjną z wykorzystaniem modułu kumulacyjno – drenażowego

3

Połączenie intensywnego dachu zielonego o zwiększonej wysokości ze ścianą konstrukcyjną z wykorzystaniem modułu kumulacyjno – drenażowego

4

Połączenie attyki z ciągiem drogowym w układzie dachu zielonego z wykorzystaniem kratki trawnikowej

5

Dach zielony o nachyleniu do 5°

6

Skrzynka kontrolna GREENFOND SK na połączeniu dachu zielonym GREENFOND z attyką dachu