greenfond-glob-10-2254-m2

KOD PRODUKTU: 401201

GREENFOND GLOB przestrzenny geokompozyt z HDPE służący do stabilizacji substratu dachowego na spadzistych dachach zielonych oraz gruntu na skarpach i nasypach.

GREENFOND GLOB geokompozyt przestrzenny z utwardzonego polietylenu  (HDPE) jest produktem, który zapewnia także utrzymanie stabilności substratu dachowego na dachach zielonych spadzistych , gruntu  na skarpach i zboczach.  Umożliwia rozwiązanie problemu słabej nośności gruntu rodzimego. W przypadku słabej nośności gruntu działanie systemu polega na redukcji naprężeń pionowych, poprzez stworzenie podbudowy, która zachowuje się jak półsztywna płyta.

Przykłady zastosowań GREENFOND GLOB:

  • dachy zielone
  • drogi leśne, tymczasowe dojazdowe itp.
  • wzmocnienia podbudowy dróg kołowych i szynowych
  • budowa i remonty parkingów i placów manewrowych
  • zabezpieczenia przeciw erozyjne skarp, nasypów, rowów, zbiorników wodnych, kanalów itp.
  • budowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, linii brzegowych
  • kształtowanie przestrzeni ogrodowej, wokół zabudowy
  • wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe
norma Mała komórka Średnia komórka Duża komórka
Wymiary po rozłożeniu 2,6 m x 6,3 m (+/-2%) 2,6 m x 8,67 m (+/-2%) 2,6 m x 12,4 m (+/-2%)
Powierzchnia po rozłożeniu 16,38 m2 22,54 m2 32,24 m2
Wysokość modułu 5 cm 10 cm 10 cm
Ilość oczek na szerokości 10 8 5
Ilość ścianek typ U na mb 4; 4,5 ścianki 3 ścianki 2 ścianki
Odległość między zgrzewami 340 mm 440 mm 680 mm
Powierzchnia jednaj komórki 275 cm2 455 cm2 1108 cm2
Wymiary komórki 26 cm x 20 cm (+/-) 25 cm x 35 cm (+/-) 52 cm x 40 cm (+/-)
Nr art. 40.1202 40.1201 40.1206
Wytrzymałość taśmy pełnej ISO 10319 28 kN/m (tolerancja -2 kN)
Wytrzymałość połączenia ISO 10321 30 kN/m (tolerancja -2 kN)