Mata drenażowa

GREENFOND Drain 150 warstwa drenażowa produkowana z utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowana z wodoprzepuszczalną wysokiej jakości geowłókniną filtracyjną.

GREENFOND Drain 150 przeznaczona jest do wszechstronnego zastosowania w obszarze zabezpieczeń izolacji wodnej w układzie pionowym jak i poziomym.

W szczególności stosowana jest do odprowadzenia wody z ciągów pieszych na płytach garażowych, w obszarze dachów zielonych ekstensywnych, tarasów, ścian fundamentowych, płyt dennych, przyczółków mostowych, tuneli itp.

Może być również wykorzystana do zabezpieczenia izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowić dodatkową wspomagającą barierę hydroizolacyjną.

GREENFOND Drain 150 jest wykorzystana jako warstwa chroniąca uszczelnienia przy budowie konstrukcji betonowych dla przydrożnych rowów odwadniających i zbiorników wodnych, pod warunkiem zapewnienia stabilności warstwy przykrywającej matę drenażową przed uniesieniem w wyniku działania siły wyporu wody znajdującej się poniżej.

Wymiary rolki:
– 2 x 15 m