GREENFOND

 1. pl
 2. en

GREENFOND SW-E podłoże wulkaniczne przeznaczone jako warstwa wegetacyjna na dachach zielonych dla roślinności ekstensywnej.

 

GREENFOND SW-E charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością, dobrymi zdolnościami drenażowymi oraz niewielkim współczynnikiem osiadania.

 

SKŁAD:

Kruszywo nasiąkliwe, kruszywo wulkaniczne, kompost, torf niski

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 • maksymalna pojemność wodna - powyżej 45%
 • zawartość frakcji poniżej 0,063 mm wynosi 5%
 • pojemność powietrzna przy maksymalnej pojemności wodnej  > 10%
 • porowatość ogólna > 60%
 • zawartość materii organicznej ok.10%
 • pH - 6,0-7,5 
 • zasolenie - poniżej 1,0 NaCl g/dm3
 • wodoprzepuszczalność > 0,5 mm/min
 • współczynnik zagęszczania ok. 1,2 

 

OPAKOWANIE:

- Big Bag 1 m3

GREENFOND SW-E

11 marca 2021
Substart ekstensywny na dachy zielone

Substrat ekstensywny

Kod produktu - 30.1206

KARTA PRODUKTU   

© Greenfond 2021