GREENFOND

 1. pl
 2. en

GREENFOND SW-I podłoże wulkaniczne przeznaczone jako warstwa wegetacyjna na dachach zielonych dla roślinności intensywnej.

 

GREENFOND SW-I charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością, dobrymi zdolnościami drenażowymi oraz niewielkim współczynnikiem osiadania.

 

PRZEZNACZENIE:

Wykorzystanie na dachach zielonych jako podłoże wegetacyjne dla roślin.

 

SKŁAD:

kruszywo nasiąkliwe, kruszywo wulkaniczne, kompost, torf niski

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 • maksymalna pojemność wodna - powyżej 50%
 • zawartość frakcji poniżej 0,063 mm wynosi 5%
 • pojemność powietrzna przy maksymalnej pojemności wodnej  > 10%
 • porowatość ogólna > 60%
 • zawartość materii organicznej ok.20%
 • pH  5,8-7,2 
 • zasolenie - poniżej 1,0 NaCl g/dm3
 • wodoprzepuszczalność > 0,5 mm/min
 • współczynnik zagęszczania ok. 1,2 

 

OPAKOWANIE:

- Big Bag 1 m3

GREENFOND SW-I 

11 marca 2021
Substrat intensywny na dachy zielone

Substrat intensywny

Kod produktu - 30.1207

KARTA PRODUKTU   

© Greenfond 2021