Zielone dachy usprawniają ekologiczne funkcjonowanie miast.

Sprawdź, dlaczego warto i jakie masz rozwiązania w zasięgu ręki.

Wraz z dynamicznym rozwojem urbanistycznym, coraz częściej budujemy nowe domy, osiedla oraz biura na terenach zielonych, które do niedawna były naszymi „płucami”. Tam, gdzie nie tak dawno były pola i lasy obecnie powstają nowe budynki. Na szczęście dzisiejsza technika pozwala na odtwarzanie zasobów przyrodniczych, poprzez zakładanie oaz zieleni na nowo budowanych obiektach powstających na dachach budynków lub tzw. płytach garażowych, tworząc ponownie zielone przestrzenie środowiska naturalnego.

DACHY ZIELONE EKSTENSYWNE

Najpopularniejszy rodzaj dachu zielonego powszechnie stosowany jako tzw. bezobsługowe zazielenienie na płytach garażowych czy tarasach w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Dach ekstensywny charakteryzuje się niższą roślinnością o mniejszym zapotrzebowaniem na wodę.  W przypadku takich dachów bardzo ważnym jest elementem jest odpowiedni dobór warstwy wegetacyjnej jak i drenażowej, która pozwala poprzez swoje zdolności akumulacyjne zapewnić roślinom odpowiedni zasób wody.

DACHY ZIELONE INTENSYWNE

W dachach zielonych intensywnych istotnym czynnikiem poza skutecznym odprowadzeniem nadwyżek wody  jest także w odpowiednio dobranej części jej zgromadzenie. Ten zasób wody służy do optymalnej wegetacji roślin w trakcie okresowych braków opadów deszczu.

Warstwy drenażowe tarasów i płyt parkingowych na stropodachach

Ciągi piesze, drogi oraz powierzchnie tarasów wykonane w technologii płyty chodnikowej lub kostki brukowej są szczególnie narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych w tym w szczególności wody oraz zmian temperatury.

W warstwach drogowych kluczowe jest szybkie odprowadzenie wody a nie możliwość jej kumulacji. W związku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujących z grupy Greenfond Drain w zależności od planowanych obciążeń.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro i Magazyn GREENFOND
ul. Arki Bożka 1, 45-411 Opole

Biuro:  +48 733 301 909,   biuro@greenfond.eu
Magazyn:  +48 697 537 68,   magazyn@greenfond.eu

GREENFOND POLSKA Sp. z o.o. , ul. Harcmistrza Kamińskiego 3c, 45-323 Opole
NIP 899 27 60 355, KRS 0000536018

Wsparcie Techniczno-Handlowe