1 DACH EKSTENSYWNY SDE

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 – 15 cm
WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 150 – 220 kg/m2
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Klasyczne rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., zawierające optymalny układ warstw oraz wydajny drenaż. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat, sadzonek czy też pędów. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych. Efektowne rozwiązanie w połączeniu z tarasem ogrodowym.

2 LEKKI  DACH EKSTENSYWNY VRM

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 9 cm
WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 68 kg/m2
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Lekkie rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., zawierające optymalny układ warstw oraz wydajny drenaż w postaci maty VRM. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat z rolki lub sadzonek. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych. Efektowne rozwiązanie w połączeniu z tarasem ogrodowym.

3 EKONOMICZNY DACH EKSTENSYWNY REC

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 7 cm
WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 52 kg/m2
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Lekkie i ekonomiczne rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st.,  dla bardzo niskich obciążeń konstrukcyjnych na bazie maty retencyjno-separacyjnej REC. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat w rolce. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych.

4 DACH ZIELONY EKSTENSYWNY: THERM XPS/TER 4

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 – 50 cm
WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 150 – 250 kg/m2
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Kompleksowe rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., w połączeniu z warstwą termoizolacji. Sysyemowy układ warstw pozwala na wydajny drenaż we wszystkich strefach. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat, sadzonek czy też pędów. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych.

5 DACH SPADZISTY EKSTENSYWNY SPE DUO

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 11 – 15 cm
WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 80 – 150 kg/m2
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Efektywne rozwiązanie dla dachu spadzistego ekstensywnego o nachyleniu do 30 st., zawierające system stabilizujący oraz zabezpieczający przed osuwaniem się warstw. Dobór poszczególnych produktów uzależniony od warunków konstrukcyjnych obiektu. Niski koszt utrzymania.

6 DACH SPADZISTY EKSTENSYWNY SPE REC

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 10 – 15 cm
WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 70 – 150 kg/m2
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Ekonomiczne i lekkie rozwiązanie dla dachu spadzistego ekstensywnego o nachyleniu do 30 st., zawierające system stabilizujący i zabezpieczający przed osuwaniem się warstw. Dobór poszczególnych produktów uzależniony od warunków konstrukcyjnych obiektu. Niski koszty utrzymania.

7 DACH INTENSYWNY SDI

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 18 – 35 cm
WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 245 – 500 kg/m2
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Wielowarstwowe rozwiązanie dla dachu płaskiego intensywnego o nachyleniu do 5 st., zawierające wzmocniony i wydajny drenaż. Przeznaczone do stosowania wielu odmian roślinności jak trawy, krzewy czy też byliny, które mogą być dodatkowo wspomagane przez system nawadniający. Efektowne rozwiązanie w połączeniu z tarasem ogrodowym. Bardzo duże możliwości kreowania „zielonej przestrzeni”

8 SYSTEM DRENAŻU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, CIĄGI PIESZE, DROGI DOJAZDOWE I DROGI P-POŻ.

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 2 – 50 cm
KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 700 kN
NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Nawierzchnie dla komunikacji pieszej i pojazdów samochodowych. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia, dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacyjne. Zastosowane rozwiązanie systemowe Greenfond DRAIN.
Ciągi piesze, drogi oraz powierzchnie tarasów wykonane w technologii płyty chodnikowej lub kostki brukowej są szczególnie narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych w tym w szczególności wody oraz zmian temperatury.
W warstwach drogowych kluczowe jest szybkie odprowadzenie wody a nie możliwość jej kumulacji. W związku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujących z grupy Greenfond Drain w zależności od planowanych obciążeń.

9 SYSTEM DRENAŻY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  I DROGI P-POŻ. DRAIN THERM

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 10 – 50 cm
KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 350 kN
NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Nawierzchnie dla komunikacji pieszej i pojazdów samochodowych. Szybki i wydajny drenaż, optymalna odporność na obciążenia, dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacyjne. Zastosowane rozwiązanie systemowe Greenfond DRAIN z warstwą izolacji termicznej.
Ciągi piesze, drogi oraz powierzchnie tarasów wykonane w technologii płyty chodnikowej lub kostki brukowej są szczególnie narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych w tym w szczególności wody oraz zmian temperatury.
W warstwach drogowych kluczowe jest szybkie odprowadzenie wody a nie możliwość jej kumulacji. W związku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujących z grupy Greenfond Drain w zależności od planowanych obciążeń.

10 SYSTEM DRENAŻY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  I DROGI P-POŻ. DRAIN XPS/TER 4

Wysokość układu warstw : 11 – 50 cm
KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 500 kN
NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st
Charakterystyka rozwiązania :
Nawierzchnie dla komunikacji pieszej i pojazdów samochodowych. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia, dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacyjne. Zastosowane rozwiązanie systemowe Greenfond DRAIN oraz Greenfond TER w połączeniu z wytrzymałą płytą z polistyrenu ekstrudowanego XPS.
Ciągi piesze, drogi oraz powierzchnie tarasów wykonane w technologii płyty chodnikowej lub kostki brukowej są szczególnie narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych w tym w szczególności wody oraz zmian temperatury.
W warstwach drogowych kluczowe jest szybkie odprowadzenie wody a nie możliwość jej kumulacji. W związku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujących z grupy Greenfond DRAIN oraz TER 4 w zależności od planowanych obciążeń.

11 SYSTEM DRENAŻU MIEJSC PARKINGOWYCH GREENFOND KT40

Wysokość układu warstw : 8 – 30 cm
KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 300 kN
NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st
Charakterystyka rozwiązania :
Trawiaste nawierzchnie parkingowe wykonane na płycie stropowej obiektów: garaże podziemne, centra handlowe czy biurowce. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia.

12 SYSTEM DRENAŻU MIEJSC PARKINGOWYCH GREENFOND KT40/ XPS-TER 4

Wysokość układu warstw : 13 – 50 cm
KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 300 kN
NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st
Charakterystyka rozwiązania :
Trawiaste nawierzchnie parkingowe wykonane na płycie stropowej obiektów : garaże podziemne, centra handlowe czy biurowce. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia. Zastosowane systemowe rozwiązanie w oparciu o Greenfond KT, Greenfond 40 GARDEN oraz Greenfond TER 4 w połączeniu z wytrzymałą termoizolacją z polistyrenu ekstrudowanego XPS.