Rozwiązania systemowe dachu zielonego

Rozwiązania systemowe dachu zielonego

GREENFOND

  1. pl
  2. en

© Greenfond 2021 |

Polityka prywatności

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 13 – 50 cm

KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 300 kN

NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Trawiaste nawierzchnie parkingowe wykonane na płycie stropowej obiektów : garaże podziemne, centra handlowe czy biurowce. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia. Zastosowane systemowe rozwiązanie w oparciu o Greenfond KT, Greenfond 40 GARDEN oraz Greenfond TER 4 w połączeniu z wytrzymałą termoizolacją z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Układ warstw - system drenażu z termoizolacją miejsc parkingowych

16. SYSTEM DRENAŻU MIEJSC PARKINGOWYCH GREENFOND KT40/ XPS-TER 4

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 – 30 cm

KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 300 kN

NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Trawiaste nawierzchnie parkingowe wykonane na płycie stropowej obiektów: garaże podziemne, centra handlowe czy biurowce. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia.

Układ warstw - system drenażu miejsc parkingowych

15. SYSTEM DRENAŻU MIEJSC PARKINGOWYCH GREENFOND KT40

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW:: 11 – 50 cm

KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 500 kN

NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Nawierzchnie dla komunikacji pieszej i pojazdów samochodowych. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia, dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacyjne. Zastosowane rozwiązanie systemowe Greenfond DRAIN oraz Greenfond TER w połączeniu z wytrzymałą płytą z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Ciągi piesze, drogi oraz powierzchnie tarasów wykonane w technologii płyty chodnikowej lub kostki brukowej są szczególnie narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych w tym w szczególności wody oraz zmian temperatury. W warstwach drogowych kluczowe jest szybkie odprowadzenie wody a nie możliwość jej kumulacji. W związku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujących z grupy Greenfond DRAIN oraz TER 4 w zależności od planowanych obciążeń.

Układ warstw - system drenażu ciągów komunikacyjnych i  dróg przeciw pożarowych

14. SYSTEM DRENAŻY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  I DRÓG P-POŻ. DRAIN XPS/TER 4

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 10 – 50 cm

KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 350 kN

NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Nawierzchnie dla komunikacji pieszej i pojazdów samochodowych. Szybki i wydajny drenaż, optymalna odporność na obciążenia, dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacyjne. Zastosowane rozwiązanie systemowe Greenfond DRAIN z warstwą izolacji termicznej .Ciągi piesze, drogi oraz powierzchnie tarasów wykonane w technologii płyty chodnikowej lub kostki brukowej są szczególnie narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych w tym w szczególności wody oraz zmian temperatury. W warstwach drogowych kluczowe jest szybkie odprowadzenie wody a nie możliwość jej kumulacji. W związku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujących z grupy Greenfond Drain w zależności od planowanych obciążeń.

Układ warstw - system drenażu dróg przeciw pożarowych

13. SYSTEM DRENAŻY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  I DRÓG P-POŻ. DRAIN THERM

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 2 – 50 cm

KLASA OBCIĄŻENIOWA:  do 700 kN

NACHYLENIE POWIERZCHNI : do 5 st

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Nawierzchnie dla komunikacji pieszej i pojazdów samochodowych. Szybki i wydajny drenaż, wysoka odporność na obciążenia, dodatkowe zabezpieczenie hydroizolacyjne. Zastosowane rozwiązanie systemowe Greenfond DRAIN.Ciągi piesze, drogi oraz powierzchnie tarasów wykonane w technologii płyty chodnikowej lub kostki brukowej są szczególnie narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych w tym w szczególności wody oraz zmian temperatury.W warstwach drogowych kluczowe jest szybkie odprowadzenie wody a nie możliwość jej kumulacji. W związku z czym w tych obszarach zalecamy stosowanie odpowiednio dobranych mat drenujących z grupy Greenfond Drain w zależności od planowanych obciążeń.

Układ warstw - system drenażu ciągów komunikacyjnych

12. SYSTEM DRENAŻU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH,  CIĄGI PIESZE, DROGI DOJAZDOWE I DROGI P-POŻ.

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 18 – 35 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 245 – 500 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Wielowarstwowe rozwiązanie dla dachu płaskiego intensywnego o nachyleniu do 5 st., zawierające wzmocniony i wydajny drenaż. Przeznaczone do stosowania wielu odmian roślinności jak trawy, krzewy czy też byliny, które mogą być dodatkowo wspomagane przez system nawadniający. Efektowne rozwiązanie w połączeniu z tarasem ogrodowym. Bardzo duże możliwości kreowania „zielonej przestrzeni”

Układ warstw dachu zielonego - płaski dach intensywny trawiasty

11. DACH ZIELONY INTENSYWNY SDI

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 110 – 130 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Rozwiązanie umożliwiające tworzenie dachów zielonych spadzistych o kącie nachylenia do 45 stopni. Idealne dla dachów dwuspadowych, czterospadowych i pawilonowych. Może być zastosowane w przypadku budownictwa mieszkaniowego a także instalowane na istniejących konstrukcjach dachowych podczas renowacji

zielony dach spadzisUkład warstw dachu zielonego - spadzisty dach rozchodnikowy o nachyleniu do 45 stopnity modułowy  gds

10. DACH ZIELONY SPADZISTY EKSTENSYWNY GDS 45

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 110 – 130 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Łatwe i szybkie w realizacji rozwiązanie dla dachu zielonego spadzistego o nachyleniu do 30 stopni. Idealnie dopracowane do zastosowania na dachach dwuspadowych przez co może być wykorzystywane zarówno dla nowoczesnych budynków przemysłowych, biurowych oraz na dachach domów jednorodzinnych czy przydomowych altanach..

Układ warstw dachu zielonego - spadzisty dach modułowy rozchodnikowy o nachyleniu do 30 stopni

9. DACH ZIELONY SPADZISTY EKSTENSYWNY GDS 30

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 110 – 130 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Łatwe i szybkie w instalacji rozwiązanie dla dachu spadzistego ekstensywnego o nachyleniu do 15 stopni. W przeciwieństwie do konwencjonalnych plantacji dachu zielonego, zieleń nie jest tu sadzona bezpośrednio na powłoce dachowej ale układana w mocnych modułach, umożliwiając tworzenie ogrodów dachowych.

Układ warstw dachu zielonego - spadzisty dach rozchodnikowy o nachyleniu do 15 stopni

8. DACH ZIELONY SPADZISTY EKSTENSYWNY GDS 15

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 10 – 15 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 70 – 150 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Ekonomiczne i lekkie rozwiązanie dla dachu spadzistego ekstensywnego o nachyleniu do 30 st., zawierające system stabilizujący i zabezpieczający przed osuwaniem się warstw. Dobór poszczególnych produktów uzależniony od warunków konstrukcyjnych obiektu. Niski koszty utrzymania.

Układ warstw dachu zielonego - spadzisty dach rozchodnikowy o nachyleniu do 30 stopni

7. DACH ZIELONY SPADZISTY EKSTENSYWNY SPE REC

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 11 – 15 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 80 – 150 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Efektywne rozwiązanie dla dachu spadzistego ekstensywnego o nachyleniu do 30 st., zawierające system stabilizujący oraz zabezpieczający przed osuwaniem się warstw. Dobór poszczególnych produktów uzależniony od warunków konstrukcyjnych obiektu. Niski koszt utrzymania.

Układ warstw dachu zielonego - spadzisty dach rozchodnikowy o nachyleniu do 30 stopni

6. DACH ZIELONY SPADZISTY EKSTENSYWNY SPE DUO

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 – 50 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 150 – 250 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Kompleksowe rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., w połączeniu z warstwą termoizolacji. Systemowy układ warstw pozwala na wydajny drenaż we wszystkich strefach. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat, sadzonek czy też pędów. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych.

Układ warstw dachu zielonego - rozchodnikowy dach z warstwą termoizolacyjną

5. DACH ZIELONY EKSTENSYWNY: THERM XPS/TER 4

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 9 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 68 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Lekkie rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., zawierające optymalny układ warstw oraz wydajny drenaż w postaci maty VRM. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat z rolki lub sadzonek. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych. Efektowne rozwiązanie w połączeniu z tarasem ogrodowym.

Układ warstwa dachu zielonego - lekki dach rozchodnikowy

4. LEKKI DACH ZIELONY EKSTENSYWNY VRM

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 7 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 52 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Lekkie i ekonomiczne rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st.,  dla bardzo niskich obciążeń konstrukcyjnych na bazie maty retencyjno-separacyjnej REC. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat w rolce. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych.

Układ warstwa dachu zielonego - ekonomiczny lekki dach rozchodnikowy

3. EKONOMICZNY DACH ZIELONY EKSTENSYWNY REC

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 15,3 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 71,7 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Lekkie rozwiązanie dla dachu zielonego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., idealne dla konstrukcji nie przystosowanych do dużych obciążeń. Oparte na bazie maty wegetacyjnej RRM, przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat w rolce. Kumuluje ok. 44l wody na m2.

Układ warstwa dachu zielonego - lekki dach ekstensywny rozchodnikowy

2. LEKKI SYSTEM DACHU ZIELONEGO RRM

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8,7 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 46 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Lekkie rozwiązanie dla dachu zielonego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., idealne dla konstrukcji nie przystosowanych do dużych obciążeń. Oparte na bazie maty wegetacyjnej RRM, przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat w rolce. Kumuluje ok. 30l wody na m2.

Układ warstwa dachu zielonego - lekki dach ekstensywny rozchodnikowy

2. 1. LEKKI SYSTEM DACHU ZIELONEGO RRM 20

WYSOKOŚĆ UKŁADU WARSTW: 8 – 15 cm

WAGA UKŁADU NASYCONEGO WODĄ: 150 – 220kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:

Klasyczne rozwiązanie dla dachu płaskiego ekstensywnego o nachyleniu do 5 st., zawierające optymalny układ warstw oraz wydajny drenaż. Przeznaczone do stosowania wielu odmian rozchodników sedum w postaci mat, sadzonek czy też pędów. Rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych. Efektowne rozwiązanie w połączeniu z tarasem ogrodowym.

Układ warstwa dachu zielonego - dach ekstensywny rozchodnikowy

1. DACH ZIELONY EKSTENSYWNY SDE