Mata drenażowa

GREENFOND Drain TER 4 mata drenażowa wykonana z utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowana z wodoprzepuszczalną wysokiej jakości geowłókniną.

GREENFOND DrainTER 4 przeznaczona jest do wszechstronnego zastosowania w obszarze zabezpieczeń izolacji wodnej w układzie pionowym jak i poziomym. W szczególności stosowana jest do odprowadzenia wody z ciągów pieszych na płytach garażowych, dachów zielonych ekstensywnych, tarasów ścian fundamentowych, płyt dennych, przyczółków mostowych, tuneli, itp.

Może być również wykorzystana do zabezpieczeń izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowić dodatkową wspomagającą barierę hydroizolacyjną.

Dodatkowo może być stosowana jako warstwa chroniąca uszczelnienia przy budowie konstrukcji betonowych dla przydrożnych rowów odwadniających i zbiorników wodnych, pod warunkiem zapewnienia stabilności warstwy przykrywającej matę drenażową przed uniesieniem w wyniku działania siły wyporu znajdującej się poniżej.

Wymiary rolki:
– 2 x 15 m