Płyta drenażowa

GREENFOND 20 Garden Premium warstwa retencyjno-drenażowa (HDPE) o wysokiej kumulacji wody i wytrzymałości obciążeniowej o profilu wysokości 20 mm.

Stosowana jest w rozwiązaniach systemowych dachów zielonych intensywnych oraz ekstensywnych. Innowacyjny kształt profili oraz odpowiednio dobrana mieszanka z utwardzonego polietylenu HDPE, mają istotny wpływ na właściwości mechaniczno-fizyczne produktu, dzięki czemu otrzymujemy ponadprzeciętne parametry retencyjne w swojej klasie.

GREENFOND Garden 20 Premium to także innowacyjna konstrukcja całego modułu. Dzięki specjalnemu przetłoczeniu na jego brzegach, możemy wykonać ich wzajemne połączenie, przez co w przeciwieństwie do obecnie stosowanych rozwiązań układanych metodą na tzw. „styk„ płyta obok płyty, otrzymujemy stabilną konstrukcję całej warstwy drenażowej przy jednoczesnym łatwym i szybkim dla wykonawcy sposobie montażu.

GREENFOND 20 Garden Premium posiada na górnej powierzchni profilu dodatkowe specjalne przetłoczenie, rozszczelniające w niewielkim zakresie bezpośredni styk z włókniną drenażową GREENFOND TEX 100, co w efekcie pozwala na swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi sekcjami, a w przypadkach obfitych opadów także na skuteczne odprowadzenie nadmiaru wody.

Ekstremalna kumulacja wody – ok. 12 litrów/m2

Ponadprzeciętna wytrzymałość naciskowa – 400 kN/m2

Wymiary płyty:
– 2,05 x 1,05 m