Płyta drenażowa

Moduł retencyjno-drenażowy GREENFOND 25 Garden stosowany jest w rozwiązaniach systemowych dachów zielonych intensywnych oraz ekstensywnych. Innowacyjny kształt profili oraz odpowiednio dobrana mieszanka z utwardzonego polietylenu HDPE, mają istotny wpływ na właściwości mechaniczno-fizyczne produktu, dzięki czemu otrzymujemy ponadprzeciętne parametry retencyjne w swojej klasie.

GREENFOND 25 Garden to także innowacyjna konstrukcja całego modułu. Dzięki specjalnemu przetłoczeniu w jego brzegach, możemy wykonać ich wzajemne połączenie, przez co w przeciwieństwie do obecnie stosowanych rozwiązań układanych metodą na tzw. „styk” płyta obok płyty, otrzymujemy stabilną konstrukcję całej warstwy drenażowej przy jednoczesnym łatwym i szybkim dla wykonawcy sposobie montażu.

Ponadto GREENFOND 25 Garden posiada na górnej powierzchni profilu dodatkowe specjalne przetłoczenie, rozszczelniające w niewielkim zakresie bezpośredni styk z włókniną drenażową GREENFOND Tex 100, co w efekcie pozwala na swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi sekcjami, a w przypadkach obfitych opadów także na skuteczne odprowadzenie nadmiaru wody.

Ekstremalna kumulacja wody – ok. 12 litrów/m2

Ponadprzeciętna wytrzymałość naciskowa – 400 kN/m2

Wymiary płyty:
– 2,05 x 1,05 m