Geokompozyt dwukierunkowy

GREENFOND GEONET geokompozyt dwukierunkowy o otwartej strukturze w postaci georusztu jako element techniczny w dachu ukośnym jako system montażowy dla GREENFOND GLOB.

GREENFOND GEONET płaski geokompozyt o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka jest produktem technicznym służącym do montażu elementów systemu GREENFOND na dachach zielonych skośnych. Ponadto służy do wzmocnienia gruntów słabonośnych.

Zastosowanie GREENFOND Geonet
– dachy zielone
– wzmocnienie podbudowy dróg kołowych i szynowych
–  stabilizacja osuwisk
– wzmocnienie gruntu
– wzmocnienie skarp i nasypów
– wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe