Substrat pod ciągi komunikacyjne

GREENFOND SW-R charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością, dobrymi zdolnościami drenażowymi oraz niewielkim współczynnikiem osiadania.

PRZEZNACZENIE:

Wykorzystanie jako warstwa wegetacyjna pod ciągi komunikacyjne.

SKŁAD:

naturalne kruszywo łamane, kruszywo nasiąkliwe, kruszywo wulkaniczne, kompost, torf niski

WŁAŚCIWOŚCI:

  • maksymalna pojemność wodna – ok 15-20 %
  • zawartość frakcji poniżej 0,063 mm wynosi poniżej 2% masy
  • zawartość materii organicznej ok.20%
  • pH  7-8
  • zasolenie – poniżej 1,5 NaCl g/dm3
  • wodoprzepuszczalność > 5 mm/min
  • frakcja kruszywa 2/16 – 80%
  • frakcja kruszywa 4/31 – 20%

OPAKOWANIE:
– Big Bag 1 m3