Substrat trawnikowy

GREENFOND SW-T podłoże wulkaniczne przeznaczone jako warstwa wegetacyjna na dachach zielonych trawnikowych.

SKŁAD:

torf przesiany, kompost przesiany, piasek płukany, tuf mineralny.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • maksymalna pojemność wodna powyżej 60%
  • wodoprzepuszczalność >=0,5 mm/min
  • zawartość substancji organicznych powyżej 50%
  • waga postać sucha – 800 kg/m3
  • waga przy pełnym nasyceniu wodą – 1215 kg/m3
  • waga w momencie dostawy – około 1 t/m3
  • stężenie soli <=1,0g NaCl/dm3
  • postać sypka, frakcja 0-8 mm
  • Ph – 5,8 – 7,2

OPAKOWANIE:
– Big Bag 1 m3