KORA SOSNOWA/frakcja drobna ogrodowa stosowana uzupełniająco do dachów zielonych w celu utrzymywania wilgoci podłoża, zapobiega nadmiernemu wzrostowi chwastów, stosowana również do ściółkowania stref roślinnych.