Mata zabezpieczająca

GREENFOND PPM mata zabezpieczająca stosowana w celu poprawy warunków zieleni przydrożnej na czas zimy.

Maty montuje się od strony jezdni, ograniczając tym rozprysk błota pośniegowego zanieczyszczonego solą drogową chroniąc glebę w sąsiedztwie roślin.

Montuje się je przed nastaniem mrozów, a następnie demontuje po zakończeniu zimowego utrzymania dróg – w lutym/marcu.

Jednorazowo zakupione maty mogą służyć przez wiele lat, znacząco ograniczając wydatki związane z wymianą krzewów obumierających po kolejnych zimach.

Błoto pośniegowe oraz aerozol solny

– przedostają się do gleby, gdzie powodują nadmierne zasolenie podłoża, na skutek czego rośliny nie mogą pobrać wody i obumierają
– oblepiają nadziemne części roślin i powodują zamieranie pąków i pędów: najpierw od strony jezdni, a w kolejnych latach całych roślin.

WYMIARY:
– Szerokość rolki: 100 cm
– Wysokość efektywna : 80 cm
– Wysokość kołnierza: 20 cm
– Długość rolki: 100 m

 

DODATKOWE AKCESORIA:

GREENFOND PPM-S

SŁUPEK MOCUJĄCY

60.1302 – śr. 70 cm, wys. 100cm

60.1303 –  śr. 100 cm, wys. 110 cm