Membrana dachowa

Fatrafol 818/V-UV jest długotrwale odporna na działanie promieniowania UV, dlatego jest przeznaczona przede wszystkim do aplikacji, w których nie można na całej połaci dachowej zapewnić ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych, jak np. nawierzchnia na podkładkach.

Membrana może być także wykorzystany do obróbki attyk.

FATRAFOL 818/V-UV jest produkowana metodą ekstruzji wielokrotnej.

FATRAFOL 818 / V-UV przeznaczona jest do zapewnienia jednowarstwowej powłoki pokrycia dachów płaskich obciążonych warstwą wegetatywną, funkcjonalną lub kruszywem.

Nie nadaje się do systemów mocowania mechanicznego oraz dla pokryć nie zawierających dodatkowej warstwy obciążającej.

Membrana może być wzajemnie łączona poprzez spawanie gorącym powietrzem. Układanie i łączenie można wykonywać w temperaturze do -5 ° C.

Wymiary rolki:
– 2,5 x 20 m