Mata drenażowa

GREENFOND Drain 400 szczególnie wytrzymała warstwa drenażowa, wykonana z utwardzonego polietylenu (HDPE) i zintegrowana z wysokiej jakości wodoprzepuszczalną geowłókniną.

Charakteryzuje zwiększony parametr wytrzymałościowy w zakresie obciążenia punktowego, co w szczególności pozwala na stosowanie w newralgicznych obszarach takich jak: drogi dojazdowe oraz parkingi.

Przeznaczona jest także do zastosowania w obszarze zabezpieczeń izolacji wodnej w układzie pionowym jak i poziomym. Zalecana jest do skutecznego odprowadzenia wody z ciągów pieszych na płytach garażowych, w obszarze dachów zielonych ekstensywnych, tarasów, ścian fundamentowych, płyt dennych, przyczółków mostowych, tuneli.

GREENFOND Drain 400 ułatwia poprawne wykonanie drenażu eliminującego często pojawiające się zjawisko tzw. „klawiszowania” płytek betonowych czy kostki brukowej, które jest wynikiem zmian struktury podłoża podczas zmiennych warunków atmosferycznych np. zamarzanie i rozmarzanie warstw nośnych.

Właściwie dobrana do odpowiednich obciążeń punktowych warstwa drenażowa zapewnia skuteczny drenaż dla całej konstrukcji.

Wymiary rolki:
– 2 x 15 m