Geokompozyt przestrzenny

GREENFOND MAT EN przestrzenny geokompozyt wykonany z polipropylenu służący jako element stabilizująco-drenażowy na gruntach słabonośnych oraz do stabilizacji gruntu.

GREENFOND MAT EN geokompozyt wykonany z włókien poliamidowych tworzących trójwymiarową przestrzenną mate strukturalną służący do zabezpieczenia przed erozją skarp, nasypów, rowów, brzegów rzek itp.

Zastosowanie znajdzie również jako element zabezpieczający zboczy składowisk odpadów, wybrzeży nadmorskich.

Dzięki swojej przestrzennej budowie pozwala na łatwe wypełnienie gruntu dające łatwą możliwość wzrostu roślin dodatkowo stabilizującą skarp.

GREENFOND MAT EN może być wykorzystany również jako element separacyjno-drenażowy na dachach zielonych, płytach garażowych lub ciągach pieszo drogowych.

Właściwości:

  • Idealna ochrona skarp
  • Możliwość wypełnienia gruntem, 90% objętości maty dla większej stabilizacji
  • Zapewnia dobrą separacje warstw na dachu zielonym
  • Pewny i łatwy montaż