Substrat ekstensywny

GREENFOND SW-E podłoże wulkaniczne przeznaczone jako warstwa wegetacyjna na dachach zielonych dla roślinności ekstensywnej.

GREENFOND SW-E charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością, dobrymi zdolnościami drenażowymi oraz niewielkim współczynnikiem osiadania.

PRZEZNACZENIE:

Wykorzystanie na dachach zielonych jako podłoże wegetacyjne dla roślin.

SKŁAD:

Kruszywo nasiąkliwe, kruszywo wulkaniczne, kompost, torf niski

WŁAŚCIWOŚCI:

  • maksymalna pojemność wodna – powyżej 45%
  • zawartość frakcji poniżej 0,063 mm wynosi 5%
  • pojemność powietrzna przy maksymalnej pojemności wodnej  > 10%
  • porowatość ogólna > 60%
  • zawartość materii organicznej ok.10%
  • pH – 6,0-7,5
  • zasolenie – poniżej 1,0 NaCl g/dm3
  • wodoprzepuszczalność > 0,5 mm/min
  • współczynnik zagęszczania ok. 1,2

OPAKOWANIE:
– worek 25 kg